SetupSlovenčina

MySQL

Presun databázy na novšiu verziu
Presun na novšiu verziu databáz môžete vykonať v nasledujúcich troch krokoch: ... viac
Ako vykonať export a import MySQL databázy v rozhraní phpMyAdmin
Exportovať, resp. importovať databázu je možné rôznymi spôsobmi a najjednoduchší... viac
MySQL - povolenie IP adries pre vzdialený prístup
Prístup k databázam, ktoré máte vytvorené v rámci webhostingovej služby, je z be... viac
Podporované verzie databázových serverov MySQL
Na našom hostingu ponúkame možnosť používať databázy MySQL verzie 5.1, 5.5.,5.6,... viac
Migrácia dát z MySQL databázy pri presune hostingu do WebHouse
S kopirovaním databáz vám pomôže náš program Migrátor, ktorý sa nachádza v Setup... viac