SetupSlovenčina

DKIM

Pre zvýšenie dôveryhodnosti odosielaných e-mailov odporúčame, pokiaľ ide o správy posielané cez mailový server, nastaviť DKIM záznam.

DKIM (DomainKeys Identified Mail) záznam slúži k overeniu odosielateľa e-mailu.
Pracuje na princípe privátneho a verejného kľúča. Privátny kľúč je nastavený na serveri odosielateľa a verejný kľúč je uvedený v DNS. Pokiaľ je odosielaná správa podpísaná pomocou DKIM a verejný kľúč súhlasí, odosielateľ je overený. Tým sa zvyšuje dôveryhodnosť odosielanej správy, t.j. overenie, či správa pochádza skutočne od zdroja, ktorý je uvedený ako odosielateľ.
Pri použití spolu so SPF záznamom je možné ochrániť mailovú adresu  pred zneužitím falošnými odosielateľmi.
Je pravdepodobné, ze nepodpísané e-maily spolu v kombinácii s neovereným odosielateľom (podľa SPF) budu na strane príjemcu vyhodnocované ako nevyžiadaná pošta.