SetupSlovenčina
Úvod > Hosting > Redakčné systémy > Wordpress - konfiguračný súbor wp-config.php

Wordpress - konfiguračný súbor wp-config.php

V prípade, ak používate redakčný systém Wordpress, tak ste sa už určite stretli s konfiguračným súborom wp-config.php. Ide o jeden z najdôležitejších súborov Wordpressu. Tento súbor sa nachádza v koreňovom priečinku Wordpressu.

V prípade automatickej inštalácie je wp-config.php vytvorený automaticky a je doplnený o potrebné parametre, ako napr. prístupové údaje k databázam.

Pri manuálnej inštalácii si môžete wp-config.php vytvoriť premenovaním súboru wp-config-sample.php na wp-config.php a doplniť ho o potrebné parametre. 

Ak však presúvate www stránku z cudzích serverov na naše, je potrébne si po prekopírovaní dát z FTP servera a naimportovaní MySQL databázy upraviť prístupové údaje k databáze.

Nižšie si teda wp-config.php trochu predstavíme:

Prihlásenie k databáze

define( 'DB_NAME', 'wh00000db' ); //názov databázy

define( 'DB_USER', 'wh00000' ); //prihlasovacie meno k databáze

define( 'DB_PASSWORD', 'xxxxxx' ); //heslo k databáze

define( 'DB_HOST', '93.184.77.240' ); //názov, prípadne IP adresa databázového servera

Názov databázy, prihlasovacie meno, heslo, názov databázového servera nájdete v Setupe v sekcii databázy.


Security Keys

príklad:

define( 'AUTH_KEY',         't`DK%X:>xy|e-Z(BXb/f(Ur`8#~UzUQG-^_Cs_GHs5U-&Wb?pgn^p8(2@}IcnCa|' );
define( 'SECURE_AUTH_KEY',  'D&ovlU#|CvJ##uNq}bel+^MFtT&.b9{UvR]g%ixsXhGlRJ7q!h}XWdEC[BOKXssj' );
define( 'LOGGED_IN_KEY',    'MGKi8Br(&{H*~&0s;{k0<S(O:+f#WM+q|npJ-+P;RDKT:~jrmgj#/-,[hOBk!ry^' );
define( 'NONCE_KEY',        'FIsAsXJKL5ZlQo)iD-pt??eUbdc{_Cn<4!d~yqz))&B D?AwK%)+)F2aNwI|siOe' );
define( 'AUTH_SALT',        '7T-!^i!0,w)L#JK@pc2{8XE[DenYI^BVf{L:jvF,hf}zBf883td6D;Vcy8,S)-&G' );
define( 'SECURE_AUTH_SALT', 'I6`V|mDZq21-J|ihb u^q0F }F_NUcy`l,=obGtq*p#Ybe4a31R,r=|n#=]@]c #' );
define( 'LOGGED_IN_SALT',   'w<$4c$Hmd%/*]`Oom>(hdXW|0M=X={we6;Mpvtg+V.o<$|#_}qG(GaVDEsn,~*4i' );
define( 'NONCE_SALT',       'a|#h{c5|P &xWs4IZ20c2&%4!c(/uG}W:mAvy<I44`jAbup]t=]V<`}.py(wTP%%' );

Tieto kľúče sú automaticky vygenerované Wordpressom. Slúžia pre lepšiu ochranu proti prelomeniu hesla do administrácie Wordpressu. Tieto kľúče si nemusíte pamätať. Ak by ste si ich chceli zmeniť, môžete použiť pre vygenerovanie online generátor - https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/.

 

table_prefix

$table_prefix = 'r235_'; 

V prípade, ak máte v jednej databáze nainštalovaných viacero inštalácií Wordpressu, tak sa tabuľky rozlišujú podľa toho, aký prefix majú nastavený

 

wp-siteurl

define( 'WP_SITEURL', 'http://example.com/wordpress' ); 

Definuje, na akej adrese je Wordpress nainštalovaný

 

debug

Možno ste sa niekedy stretli s tým, že sa vám stránka nezobrazuje a nezobrazí sa vám ani žiadne chybové hlásenie. Vtedy máte zrejme nastavenú hodnotu 

define( 'WP_DEBUG', false );

V prípade, ak si to zmeníte na 

define( 'WP_DEBUG', true );

zobrazí sa vám chybová hláška, pre ktorú sa stránka nezobrazuje.

 

FTP

Môže sa vám stať, že pri inštalácii nejakej témy, prípadne pluginu bude od vás Wordpress vyžadovať prístupové údaje k FTP serveru. Ak ich tam nechcete zakaždým zadávať, môžete si ich doplniť priamo do konfiguračného súboru. Stačí si vo wp-config.php doplniť nižšie uvedené, pričom treba samozrejme zadať údaje z vášho zákazníckeho konta v Setupe.

define( 'FTP_USER', 'wh00000' ); //prihlasovacie meno ku ftp
define( 'FTP_PASS', 'xxxxxx' ); //prihlasovacie heslo ku ftp
define( 'FTP_HOST', 'ftp.example.org' ); //názov, prípadne IP adresa databázového servera