SetupSlovenčina
Úvod > E-mail > Ako nastaviť Microsoft Office Outlook pre príjem a odosielanie pošty

Ako nastaviť Microsoft Office Outlook pre príjem a odosielanie pošty

Otvorte si Outlook, v menu Nástroje kliknite na Nastavenie kont...
 
 
V záložke E-mail kliknite na tlačítko Nové...
 
 
Vyplňte vaše základné údaje. V tomto príklade si ideme vytvoriť konto pre Jozefa Valibuka a jeho schránku valibuk@abcdef.sk. V skutočnosti zadajte svoje meno a adresu svojej e-mailovej schránky, ktorú ste si predtým u nás vytvorili. Ako heslo vložte heslo platné pre vstup do tejto schránky, podtým ho zopakujte znovu kvôli kontrole.
 
 
Zašktrnite políčko Manuálne konfigurovať nastavenia servera alebo ďalšie typy serverov a kliknite na Ďalej.
 
 
Zobrazí sa nové okno, v ktorom vyberte Internetový e-mail a kliknite na Ďalej.
 
 
Vyplňte nastavenia konta tak ako sú uvedené na obrázku. Namiesto domény abcdef.sk, ktorá je to uvedená ako príklad, všade zadajte doménu, ktorú vám prevádzkujeme. Potom kliknite na Ďalšie nastavenia.
 
 
Vyberte záložku Server odosielanej pošty a zaškrtnite možnosť Server odosielanej pošty (SMTP) vyžaduje overenie. Ponechajte zvolenú možnosť Použiť rovnaké nastavenie ako pre server prichádzajúcej pošty. Kliknite na OK.
 
 
Po kliknutí na Ďalej sa zobrazí informácia, že ste si správne nakonfigurovali nové e-mailové konto. 
 
 
Kliknite na Dokončiť. E-mailové konto je nastavené a môžete ho začať používať.