SetupSlovenčina
Úvod > Podmienky a pravidlá > Pravidlá rezervácie exspirovaných .SK domén

Pravidlá rezervácie exspirovaných .SK domén

 1. Prednostná registrácia exspirovaných domén s koncovkou .SK (ďalej len “rezervácia“) je služba poskytovaná spoločnosťou WebHouse, s.r.o.
 2. Zákazník si objednáva rezerváciu výhradne prostredníctvom na to určeného objednávkového formulára. Žiadosti zaslané iným spôsobom nie sú akceptované.
 3. Zákazník je povinný vopred uhradiť poplatok za rezerváciu domény vo výške 9,99 € bez DPH (11,99 € vrátane DPH).
 4. Poplatok za rezerváciu domény je nevratný, t. j. zákazník nemá nárok na jeho vrátenie zo žiadneho dôvodu (napr. ak medzičasom zmení úmysel doménu registrovať, ak sa objednaná doména neuvoľní na registráciu, a pod.). Zákazník má však právo zmeniť rezerváciu na ľubovoľnú inú doménu zo zoznamu exspirovaných domén, a to buď e-mailom, alebo v Setupe.
 5. WebHouse vynaloží všetko úsilie, aby pre zákazníka zaregistroval objednanú doménu, akonáhle bude uvoľnená a bude možné ju registrovať.
 6. Pri prednostnej registrácii exspirovaných domén sa kvôli potrebe maximálnej úspešnosti využíva expresný spôsob registrácie, t. j. v mene registrátora (IPEK-0001).
 7. Ak sa doména zaregistruje expresným spôsobom registrácie, zákazník má kedykoľvek právo zmeniť držiteľa domény, za podmienok uvedených v cenníku poskytovateľa.
 8. O úspešnej registrácii objednanej domény je zákazník informovaný e-mailom, WebHouse posiela zákazníkovi zálohovú faktúru za registračný poplatok bezodkladne po zaregistrovaní domény.
 9. WebHouse umožňuje rezerváciu exspirovanej domény najviac jednému zákazníkovi, t. j. nemôže nastať prípad, aby si rovnakú doménu zarezervovali viacerí zákazníci súčasne.
 10. Zákazník, ktorý si zarezervoval doménu a táto bola úspešne zaregistrovaná, má možnosť doménu prevádzkovať na serveroch spoločnosti WebHouse, alebo kdekoľvek inde.
 11. WebHouse nezodpovedá za úspešnosť registrácie objednanej exspirovanej domény, keďže vzhľadom na platné pravidlá registrácie nemôže garantovať, že objednaná doména bude s istotou zaregistrovaná pre zákazníka.
 12. WebHouse si vyhradzuje právo objednávku zákazníka odmietnuť, v takom prípade však musí o tejto skutočnosti zákazníka bezodkladne informovať.