SetupSlovenčina
Úvod > E-mail > Ako zistiť nastavenia pre odchádzajúcu poštu v Thunderbird

Ako zistiť nastavenia pre odchádzajúcu poštu v Thunderbird

Nastavenia účtu pre odchádzajúcu poštu v poštovom klientovi Thundebird je možné zistiť nasledovným spôsobom:

  1. kliknite na názov mailového konta
  2. kliknite na "Zobraziť nastavenia tohto účtu"
  3. kliknite na "Server pre odosielanie posty (SMTP)"
  4. vyberte účet, ktorý si želáte zobraziť. Po kliknutí na daný účet sa v spodnej časti zobrazia nastavenia daného účtu

Vyššie uvedené kroky sú zobrazené aj na nasledujúcom obrázku.

V prípade, že nemáte nastavené zabezpečené pripojenie, kliknite v pravej časti na "Upraviť" a zmeňte hodnoty  nasledovne:

  • Názov servera: mail.webhouse.sk
  • Port: 587
  • Zabezpečenie pripojenia: STARTTLS
  • Metoda overenia: Normálne heslo

Ak budete používať zabezpečené pripojenie, maily budete odosielať s overením a vyhnete sa problémom s portom 25, ktorý je väčšinou blokovaný vo verejných sieťach.