SetupSlovenčina
Úvod > Databázy > MySQL > MySQL - povolenie IP adries pre vzdialený prístup

MySQL - povolenie IP adries pre vzdialený prístup

Prístup k databázam, ktoré máte vytvorené v rámci webhostingovej služby, je z bezpečnostných dôvodov obmedzený. Štandardne k nim môžete pristupovať len z našich serverov.

Ak potrebujete k databázam pristupovať z cudzích serverov, prípadne z vášho počítača prostredníctvom SQL klienta, je potrebné si najskôr povoliť IP adresu v Setupe v sekcii " Hostingy -> Databázy ->  MySQL - povolené IP adresy", viď nižšie:

IP adresy, z ktorých chcete povoliť vzdialený prístup k vašim MySQL databázam, oddeľujte čiarkami. Napríklad:

10.20.30.40, 95.85.75.65, 100.105.110.115

alebo vložte znak % (percento) pre povolenie prístupu odvšadiaľ (neodporúčame).