SetupSlovenčina
Úvod > DNS > Editovanie DNS záznamov

Editovanie DNS záznamov

DNS záznamy je možné editovať v našom administračnom rozhraní Setup – menu Moje domény / Nastavenie.
 

Ako nastaviť smerovanie webu domény na iný server ako náš:

 

A záznam

A záznam - slúži k presmerovaniu domény na Vami požadovanú IP adresu, pričom nie je možné pouziť textový názov. Pre presmerovanie domény napr. novadomena.sk (bez www) na IP adresu 93.184.77.37 bude vyzerať nastavenie takto:
@  IN  A  93.184.77.37

www záznam

www záznam - slúži k presmerovaniu domény s www, teda napr. www.nejakadomena.sk. Tento záznam je možné presmerovať ako na IP adresu, tak na textový záznam. 
V prípade presmerovania domény www.novadomena.sk na textový záznam napr. na useron1.hostmaster.sk je potrebné na konci zadať bodku. Nastavenie bude vyzerať takto:
www  IN  CNAME  useron1.hostmaster.sk. 
V prípade presmerovania domény www.novadomena.sk na IP adresu napr. 93.184.77.37 bude vyzerať nastavenie takto:
www  IN  A  93.184.77.37

Hviezdičkový záznam

* záznam - slúži k presmerovaniu subdomén. Je možné ho smerovať na textový názov alebo na IP adresu. Nastavenia môžu vyzerať takto: 
 
*  IN  CNAME  useron1.hostmaster.sk.
*  IN  A    93.184.77.37

MX záznam

MX záznam - určuje, ktoré mailové servery sú zodpovedné za príjem správ pre vašu doménu. Pre jednu doménu môžete nastaviť viac MX záznamov a e-maily budú smerované podľa priority týchto záznamov. Hodnota MX záznamu sa zadáva v textovej podobe a nie ako IP adresa. Ak chcete nastaviť MX záznamy na servery Google (služba gmail), zadajte do poľa Názov znak @, vyberte typ MX a ako hodnotu napíšte prioritu záznamu a jeho textovú hodnotu, ktoré oddeľte medzerou a ukončite bodkou. Nastavenia teda môžu vyzerať takto: 
 
@  IN  MX  1 aspmx.l.google.com.
@  IN  MX  5 alt1.aspmx.l.google.com.
@  IN  MX  5 alt2.aspmx.l.google.com.
@  IN  MX  10 alt3.aspmx.l.google.com.
@  IN  MX  10 alt4.aspmx.l.google.com. 
V tom prípade budú všetky e-maily, odoslané na Vašu doménu, smerované na poštový server spoločnosti Google, ktorý ich ďalej spracuje.