SetupSlovenčina
Úvod > Hosting > Príkaz ping a príklad jeho použitia

Príkaz ping a príklad jeho použitia

Príkaz PING (Packet InterNet Groper) je základným diagnostickým prvkom. Môžeme ním otestovať, napríklad, z akého webového servera je funkčná vaša www-stránka. Využiť to môžeme tiež v prípade, ak migrujeme doménu z jedného servera na druhý a chceme zistiť, či sa už prejavila zmena DNS záznamov. Prípadne si môžeme overiť, akú rýchlu odozvu má stránka.
 
Stačí si spustiť príkazový riadok (nájdete ho v ponuke Štart operačného systému Windows) a zadať príkaz  
 

ping www.nazovvasejdomeny.sk

 


Príkaz nám vráti IP adresu servera, z ktorej sa stránka zobrazuje. Podľa zobrazenej IP adresy si teda môžete preveriť, či sa vaša www stránka zobrazuje už z nového servera, alebo stále smeruje na pôvodný server.
 
Okrem toho nám vráti aj čas odozvy servera v milisekundách.