SetupSlovenčina
Úvod > E-mail > Odosielanie e-mailových správ z webu

Odosielanie e-mailových správ z webu

Na odosielanie e-mailov z Vašich webstránok používajte mailový server, na ktorom Vám prevádzkujeme e-maily a autorizujte sa prístupovými údajmi do danej schránky, využitím PEAR knižnice Mail.php. Tu je ukážková PHP-funkcia:

 

function _mail ($from, $to, $bcc1, $bcc2, $subject, $text, $html) {
    require_once ('Mail.php');
    require_once ('Mail/mime.php');
    $mime_ver = '1.0';
    $bcc = $bcc1;
    if ($bcc2 != '') { $bcc .= ', ' . $bcc2; }
    $datum = date ('D, d M Y H:i:s O');
    $message_id = '<' . time () . '-' . md5 ($datum) . '@' . $_SERVER['SERVER_NAME'] . '>';
    $headers = array("From" => $from,
        "To" => $to,
        "Reply-To" => $from,
        "Return-Path" => $from,
        "Subject" => $subject,
        "Date" => $datum,
        "Message-Id" => $message_id,
        "MIME-Version" => $mime_ver,
        "Bcc" => $bcc
    );
    $mail = new Mail_mime (array ('text_charset' => 'utf-8', 'html_charset' => 'utf-8')); 
    if ($text != '') $mail->setTXTBody ($text);
    if ($html != '') $mail->setHTMLBody ($html);
    foreach ($headers as $name => $value) {
        $headers[$name] = $mail->encodeHeader ($name, $value, "utf-8", "quoted-printable");
    }
    $smtp_to = array ('To' => $to, 'Bcc' => $bcc);
    $msgDone = $mail->get ();
    $headers_done = $mail->headers ($headers);
    $smtp = Mail::factory ('smtp',    array('host' => 'ssl://' . SMTP_HOST, 'port' => 465, 'auth' => true, 'username' => SMTP_USER, 'password' => SMTP_PASS));
    $vysledok = $smtp->send($smtp_to, $headers_done, $msgDone);
    if (PEAR::isError ($vysledok)) {
        echo "<p>" . $vysledok->getMessage() . "</p>";
        return false;
    } else {
        return true;
    }
}

Konštanty:

SMTP_HOST - názov mailservera

SMTP_USER - Vaša e-mailová schránka, vytvorená na tomto mailserveri

SMTP_PASS - heslo do tejto schránky