SetupSlovenčina
Úvod > E-mail > Prijímanie a odosielanie emailov cez rozhranie Gmail

Prijímanie a odosielanie emailov cez rozhranie Gmail

Pre správu emailových schránok patriacich pod hosting WebHouseu môžete používať aj užívateľské rozhranie Gmail. Účet si nastavíte podľa nasledovného návodu:

PRÍJMANIE POŠTY CEZ POP3

1. Prihláste sa do Gmailu, vpravo hore kliknite na nastavenia (ozubené koliesko) a zvoľte možnosť Zobraziť všetky nastavenia.

2. Zvoľte možnosť Účty a import a zvoľte možnosť Pridať emailový účet.

3. Zadajte celý názov emailovej adresy. 

4. Zvoľte možnosť Importovať poštu z iného účtu (POP3).

5. V časti Používateľské meno zadajte celý názov emailovej adresy, v časti Heslo zadajte heslo ku schránke ktoré ste nastavili pri jej vytváraní v Setupe. V časti Server POP je potrebné zadať názov mailového servera mail.webhouse.sk (túto informáciu nájdete v Setupe - v záložke E-MAIL v časti Názov servera pre SSL-zabezpečenú komunikáciu). V časti Port zadajte 995.

  • Ponechajte kópiu stiahnutej správy na serveri – ponechajte možnosť aktívnu ak chcete aby zostali kópie originálnych správ na serveri Webhouse, v opačnom prípade zostanú iba na gmaile.
  • Pri sťahovaní pošty vždy použite zabezpečené pripojenie (SSL) – nechajte aktívne.
  • Označiť doručené správy štítkom – nechajte aktívne aby ste mali prehľad ktoré správy v doručenej pošte pochádzajú z ktorého účtu.
  • Archivovať prichádzajúce správy – nechajte aktívne iba v prípade ak nechcete aby sa zobrazovali v doručenej pošte.

Príjmanie pošty máte nastavené. Následne sa Vám zobrazí možnosť odosielať poštu ako táto adresa. Potom môžete písať správy v Gmaile, ale ich odosielateľom bude email, ktorý máte vo Webhouse.

 

ODOSIELANIE POŠTY CEZ SMTP

6. Vyplňte meno pod akým sa majú správy odosielať, predvolené nastavenia nechajte aktívne a stlačte tlačítko Ďalší krok.  

7. V časti Server SMTP je potrebné zadať názov mailového servera mail.webhouse.sk (túto informáciu nájdete v Setupe - v záložke E-MAIL v časti Názov servera pre SSL-zabezpečenú komunikáciu). V časti Používateľské meno zadajte celý názov emailovej adresy, následne aktuálne heslo ktoré ste nastavili pri jej vytváraní v SetupePort nastavte na 587 a ponechajte zaškrtnutú možnosť Zabezpečené pripojenie použitím protokolu TLS. Kliknite na Pridať účet.

8. Na emailovú adresu Vám bol zo serverov Gmailu poslaný email v ktorom je potrebné Vašu emailovú adresu verifikovať. 

Po verifikácii máte odosielanie a prijímanie emailov funkčné. Pri vytváraní novej správy si teraz môžete vybrať či budu odosielateľom emailová adresa z Gmailu alebo z Webhouse, pri písaní novej správy alebo pri odpovedi je potrebné kliknúť na Od a vyberte schránku, z akej email pošlete.