SetupSlovenčina
Úvod > E-mail > Ochrana pred nevyžiadanou poštou - spamom

Ochrana pred nevyžiadanou poštou - spamom

Na našich e-mailových serveroch je k dispozícii automatická ochrana pred nevyžiadanou poštou (spamom). Funguje na princípe hodnotenia každej e-mailovej správy, ktorej sú na základe spamových príznakov prideľované body. Ak súčet týchto bodov presiahne definovanú hodnotu, správa je považovaná za spam a je s ňou naložené podľa Vašich nastavení.

Nastavenia antispamovej ochrany nájdete v Setupe po kliknutí v menu HOSTINGY na tlačidlo E-MAIL v časti Ochrana proti spamu:

 

 

Po kliknutí na tlačidlo Nastavenia sa zobrazí okno, kde môžete urobiť tieto nastavenia:

 

 

1. Zapnúť alebo vypnúť antispamovú ochranu. Antispamová ochrana funguje, iba ak je zapnutá.

2. Nastaviť spôsob nakladania so spamom. Ak je správa považovaná za spam, môže byť podľa vášho nastavenia buď nenávratne vymazaná, alebo doručená s vloženým slovom SPAM do predmetu správy, alebo preposlaná na zvolenú e-mailovú adresu.

3. Nastaviť požadované skóre. Ak správa na základe hodnotených spamových príznakov dosiahne nastavené skóre, je považovaná za spam. Čím menšiu hodnotu tu zadáte, tým citlivejšia bude antispamová ochrana. Príliš vysoké číslo môže znamenať, že bude viac spamov považovaných za normálny mail, a naopak, príliš nízke číslo môže spôsobiť odfiltrovanie aj regulárnej pošty do spamu. V Setupe je už prednastavená ideálna hodnota platná pre váš mailserver, preto zmeny robte len veľmi opatrne.

4. Definovať povolených odosielateľov. Môžete zadať adresy odosielateľov, ktorých e-maily sú často nesprávne označované za spam. Antispamová ochrana nebude nikdy správy od týchto odosielateľov považovať za spam. Môžete zadať e-mailovú adresu napr. jozef@example.com, alebo použiť hviezdičku, napr. *@example.com, ak chcete mať istotu, že žiadna správa z domény example.com nebude považovaná za spam. Ak zadávate viacero adries, oddeľte ich medzerami.

5. Definovať zakázaných odosielateľov. Sem zadajte adresy odosielateľov, od ktorých má byť vždy prichádzajúca pošta označená ako spam. Môžete zadať e-mailovú adresu napr. jozef@example.com, alebo použiť hviezdičku, napr. *@example.com, ak chcete, aby za spam boli považované všetky správy prichádzajúce z domény example.com. Ak zadávate viacero adries, oddeľte ich medzerami.

6. Definovať povolených príjemcov. Zadajte adresy príjemcov, u ktorých chcete nastaviť, aby im doručované správy nikdy antispamová ochrana nepovažovala za spam. Môžete zadať e-mailovú adresu napr. peter@moja_domena.sk, alebo použiť hviezdičku, napr. *@moja_domena.sk, ak chcete mať istotu, že žiadna správa doručená na doménu moja_domena.sk nebude považovaná za spam. Ak zadávate viacero adries, oddeľte ich medzerami.

7. Definovať zakázaných príjemcov. Sem zadajte adresy príjemcov, u ktorých chcete nastaviť, aby im doručované správy vždy antispamová ochrana považovala za spam. Môžete zadať e-mailovú adresu napr. miro@moja_domena.sk, alebo použiť hviezdičku, napr. *@moja_domena.sk, ak chcete mať istotu, že každá správa posielaná na doménu moja_domena.sk bude považovaná za spam. Ak zadávate viacero adries, oddeľte ich medzerami.

Nezabudnite každú zmenu uložiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.