SetupSlovenčina
Úvod > E-mail > Čo je SMTP autorizácia a prečo je potrebná

Čo je SMTP autorizácia a prečo je potrebná

Aby ste mohli odoslať mail cez náš mailový server, musíte si vo Vašom mailovom programe zapnúť SMTP autorizáciu. Nájdete ju obvykle v nastaveniach servera odosielanej pošty (SMTP), kde je políčko "Server odosielanej pošty vyžaduje overenie" - toto políčko musí byť zaškrtnuté. Ako metódu overenia zvoľte "obyčajné heslo" a prístupové udaje pre overenie sú prístupové údaje do ľubovoľnej schránky vytvorenej na rovnakom serveri (login je celá e-mailová adresa vrátane zavináča a domény, heslo je heslo platné pre danú schránku).

SMTP autorizácia je spôsob ochrany mailového servera pred spammermi. Ak by na serveri nebola aktívna, mohol by prakticky ktokoľvek z mailservera odoslať akýkoľvek mail, teda aj spam. To by veľmi rýchlo viedlo k blacklistovaniu mailservera, čiže by potom aj normálne maily odosielané z tohto mailservera boli odmietané príjemcami, pretože tí by predpokladali, že im prichádza spam.